جمال کریمی راد، وزیر دادگستری و سخنگوي قوه قضائيه در ساعت بيست و سی دقیقه امشب بر اثر سانحه تصادف رانندگي در جاده سلفچگان درگذشت.