عمرتون صد شب یلدا

دلتون قد یک دریا

توی این شب های سرما

یادتون همیشه با ما

شب یلدا مبارک!