عشق یعنی مادر،صبر یعنی یک زن، مهر یعنی دختر، نور یعنی خواهر، هر چه هستی، عشق یا صبر، مهر یا نور، روزت مبارک

 

امسال بیشترین و زیباترین اس ام اس روز مادر این متن بود که اکثر دوستام فرستاده بودند.