برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

نیکی

بزرگی داد یک درهم گدارا 
که هنگام دعا یاد آر مارا 
***

یکی خندید و گفت این درهم خرد

نمی ارزید این بیع و شرارا 
***


روان پاک را آلوده مپسند 
حجاب دل مکن روی و ریارا 
 

***

مکن هر گز به طاعت خودنمایی 
بران زین خانه نفس خود نمارا 
***

بزن دزدان راه عقل راراه 
مطیع خویش کن حرص و هوی را 
***

چه دادی جز یکی درهم که خواهی 
بهشت و نعمت ارض و سمارا 
***

مشو گر ره شناسی پیروآز 
که گمراهیست راه این پیشوارا 
***

نشاید خواست از درویش پاداش 
نباید کشت احسان و عطارا 
***

صفای باغ هستی نیک کاریست 
چه رونق باغ بی رنگ و صفارا 
***

به نومیدی در شفقت گشودن 
بس است امید رحمت پارسارا 
***

تو نیکی کن به مسکین وتهیدست 
که نیکی خود سبب گردد دعارا 
***

از آن بزمت چنین کردندروشن 
که بخشی نور بزم بی ضیارا 
***

از آن بازوت را دادند نیرو 
که گیری دست هر بی دست و پارا 
***

از آن معنی پزشکت کرد گردون 
که بشناسی ز هم درد و دوارا 
***

مشو خودبین که نیکی با فقیران 
نخستین فرض بودست اغنیارا 
***

ز محتاجان خبر گیر ای که داری 
چراغ دولت و گنج و غنارا 
***

به وقت بخشش و انفاق پروین 
نباید داشت در دل جز خدا را 

(پروین)

  
نویسنده : برای فردا ; ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱٩
تگ ها : عمومی
comment نظرات ()