برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

قانون الحاق ایران به موافقتنامه بین‌المللى روغن و کنسرو زیتون

رئیس جمهور قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به موافقتنامه بین‌المللى روغن و کنسرو زیتون که در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى تصویب و از سوى مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده شد را جهت اجراء ابلاغ کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، رئیس جمهور با هدف تحکیم همکاریهاى بین‌المللى به منظور توسعه یکپارچه و پایدار عمل آورى جهانى زیتون،تحکیم هماهنگى سیاستهاى تولید، صنعتى سازی، انباردارى و بازاریابى روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون،تشویق تحقیق و توسعه و ترویج انتقال فناورى و فعالیتهاى آموزشى در بخش تولید زیتون از جمله با هدف نوسازى عمل‌آورى زیتون و صنایع محصولات زیتون و بهبود کیفیت تولید و بنیانگذارى همکاریهاى بین‌المللى در تجارت بین‌المللى روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون قانون الحاق ایران به موافقتنامه بین‌المللى روغن و کنسرو زیتون را ایلاغ کرد.

بر اساس ماده واحده این قانون،  موافقتنامه بین‌المللى روغن و کنسرو زیتون مشتمل بر چهل و هشت ماده و سه پیوست و با لحاظ اعلامیه توضیحى برداشت ایران از مقدمه موافقتنامه یاد شده این است که برخى از ارقام گیاه زیتون جزء ذخائر ژنتیکى و بومى کشور ایران نیز می‌باشد و ایران یکى از مناطق کشت زیتون است تصویب و به دولت اجازه تودیع اسناد آن داده می‌شود.

بر اساس این قانون جمهورى اسلامى ایران خود را متلزم به ترتیبات موضوع مواد23 و 37 موافقتنامه درخصوص ارجاع هرگونه اختلافى که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داورى نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داورى صرفا درصورت رضایت کلیه طرفهاى اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن می‌باشد.


بر اساس ماده 23 هر اختلافى در رابطه باعلائم جغرافیایى که از تفسیر مقررات این فصل یا از مشکلات اجرائى آن ناشى شود، اگر با انجام مذاکرات مستقیم بر طرف نشده باشد، توسط شوراى اعضاء بررسى خواهد شد و ماده 37 نیز اختلافات و شکایات اعضا را بررسى مى کند.

همچنین بر اساس این قانون بند دوم ماده 42که مربوط به تغییرات و اصلاحات پیشنهادى و همچنین مفاد ماده (48) دایر بر حق شرط در این موافقتنامه است پس از تصویب مجلس شوراى اسلامى مطابق با اصل هفتاد و هفتم(77) و با رعایت مفاد اصل یکصد و سى و نهم (139) قانون اساسى ایران لازم الجزاء می‌باشد.

بر اساس این قانون شوراى بین‌المللى زیتون شخصیت حقوقى بین‌المللى خواهد داشت. شورا به ویژه صلاحیت عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و طرح دعاوى حقوقى را خواهد داشت. شوراى اختیار استقراض پول را نخواهد داشت.

بر این اساس،شوراى بین‌المللى زیتون در قلمرو هرعضو و تا آنجا که قوانین عضو مزبور اجازه می‌دهد،صلاحیت قانونى لازم را براى انجام وظایفى که به موجب این موافقتنامه به آن محول شده است، خواهد داشت و شوراى بین‌المللى زیتون می‌تواندبایک یاچندعضو، موافقتنامه‌هایى را در ارتباط با مزایا و مصونیتهایى که ممکن است براى اجراء مناسبت این موافقتنامه ضرورى باشد، منعقد نماید.

بر اساس این قانون، اعضاء متعهد می‌شوند تا تعریف نامگذارى و علائم جغرافیایى را که می‌تواند مورد توجه اقتصادى اعضاء باشد و نیز حداقل مقررات قانونى ملى که براى تضمین حمایت از چنین شاخص‌هایى لازم است را به تفصیل بررسى کنند.بدین منظور شوراى بین‌المللى زیتون روش‌هایى را براى تدوین برنامه شناسایى متقابل چنین شاخص‌هایى را تامین خواهد کرد.

منبع (+)

  
نویسنده : برای فردا ; ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۳
تگ ها : علمی
comment نظرات ()