وقتی فکر میکنم، همه عمرم صرف درس خوندن و یادگیری شده، و این همه پراکنده، دلم میگیره. 

 گاهی اوقات فکر میکنم آدم اگه کمتر بدونه راحت تر زندگی میکنه.

مخش آزادتره و البته شادتر و خلاقتر.

فکر میکنم احتمالا تصمیم گیریهاش هم راحت تره.