پنج شنبه و جمعه با آقای همسر و همراه یک شرکت مسافرتی و جهانگردی رفتیم تالاب میقان اطراف اراک. البته تالاب که میگن منظور حوضچه های بزرگ جمع شدن فاضلاب صنعتی شهر اراکه! حالا بعدا میام و یک گزارش کاملتر می نویسم.