نمی دونم چرا هزار تا خاطره خوب رو فراموش می‌کنیم

اما یک خاطره بد رو هزار بار تو ذهنمون مرور می‌کنیم!