سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در خصوص موضوع سوء قصد علیه رییس جمهوری اسلامی ایران در سفر به رم گفت که این ماجرا توهم توطئه نبوده و صحت دارد.

ابوالفضل ظهره وند در گفت و گو با خبرنگار خبرهای ‪ ۱۶‬ایرنا در این‌باره تصریح کرد: یک روز قبل از سفر برای کنترل شرایط دستگاه ‪ X-RAY‬نصب شده در محلی که آقای احمدی نژاد قرار بود اقامت داشته باشد، به محل رفتم و در بررسی‌ها مشاهده شد که شدت یا میزان اشعه دستگاه مورد نظر که در داخل ساختمان قرار داشت ، بیشتر از حد معمول است.

ظهره وند با اشاره به اینکه میزان اشعه دستگاههای ‪ X-RAY‬در ایتالیا ‪۳۰۰‬ است، افزود: کمی بعد میزان اشعه دستگاه مذکور به بیش از ‪ ۵۵۰‬رسید و به مرور افزایش یافت و به ‪ ۸۰۰‬رسید .

سفیر ایران در رم ادامه داد: ابتدا به خرابی دستگاه مشکوک شدیم و به فرض اینکه دستگاه خراب است، دستگاه دیگری به محل آوردیم اما معلوم شد که مشکل از دستگاه نیست و ظاهرا اشعه از جایی کنترل می‌شد.

ظهره وند با بیان اینکه طبق گفته افراد متخصص در زمینه اشعه ‪X-RAY‬ درصورتی که میزان اشعه از ‪ ۱۵۰۰‬تجاوز کند، احتمال خطر جدی برای افراد حاضر در معرض آن وجود دارد ، گفت : وقتی رییس جمهوری وارد محل شد، میزان اشعه دستگاه بیشتر شد و به بالای ‪ ۱۰۰۰‬رسید بطوریکه آثار ناشی از شدت اشعه در محیط داخل ساختمان کاملا احساس می‌شد.

وی ارائه توضیحات درباره جزئیات بیشتر این توطئه و هویت عوامل آن را به زمان مقتضی موکول کرد.

منبع (+)