برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

گذر

 

دومین روز دومین فصل سال...

چقدر زود میگذره!