یک موضوعی چند وقته داره مثل خوره روحم رو می خوره

این حقوق که ما از دولت می گیریم، واقعا حلاله؟!ناراحتنگران