یک مجموعه عکس زیبا و دیدنی درباره مردم! مردم عادی، کوچیک، بزرگ، ساسیتمدار و ...

http://www.aftab.ir/photoblog/page.php?id=2

یکی از این عکسها برای من خیلی جالب بود، تکراریه اما جالبه

http://www.aftab.ir/photoblog/page.php?id=833#obj1638