برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

خروج از حضیض

بیست و چهارم شهریور از تزم دفاع کردم. خوب تر از تصورم و میانگین دفاعهای دانشکده بود.

برگشتم جدی سر کار.

هنوز مدرکم رو نگرفتم، باید بذارم پشتش و مدرک رو بگیرم و برای استادیاری اقدام کنم.

مثل همیشه هزار تا کار نصفه نیمه دارم و دیگه دارم شرمنده میشم از مواردی که نمیتونم به موقع انجام بدم.

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تدریس گرفتم. اصول نگهداری و خواص بیوفیزیک عملی. از اون موارد واقعا نطلبیده و وقت گیر بود. تجربه خوبیه. با جوونها حوون می مونی.

پدر و مادرم فردا بر میگردند تهران. نه ماهه ندیدیمشون. واقعا دلتنگم. خیلی خیلی خیلی زیاد. انشاالله آخر هفته دیدارمون تازه میشه.

پسری رو از سه شنبه آوردم یک مهد جدید تو مهرویلا. مهد خوبیه. امروز روز دومش بود. نزدیک ظهر زنگ زدم، گفتند خوبه. تو کلاسه. هنوز نیومده. با پدرش رفتند خونه مادر بزرگش احتمالا.

در کل خوبیم. خدا رو شکر داریم از حضیض در میایم.