برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

روزهای پایانی

ما میگیم گاو به دمش رسیده، دوستم میگه به پولک انتهایی دم ماهی رسیدید.

رساله ام رو نوشتم، دادم به داورهام. دو تا داور خارجی دارم و دو تا داور داخلی، اگه خدا بخواد دهه اول شهریور دفاع میکنم.

خدا رو شکر داره تموم میشه.