برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

پیشگویی

مشاهده یادداشت خصوصی


شبکه های اجتماعی

مشاهده یادداشت خصوصی


روزهای خوبی

روزهای خوبیه خدا رو شکر. به نظرم در قله زندگیم به سر میبرم و راضی ام.

آدمهای خوبی اطرافم هستند و پیشنهادات خیلی خوبی دریافت میکنم.


وقت تلف میکنم

وقت تلف میکنم فقط همین و میاد روزهایی که حسرن دقیقه دقیقه این روزها رو بخورم که به بطالت میگذرونم ناراحت