برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

خدا رو شکر میگذره

مشغولم، به تز و کارهای خونه و امور جاریه زندگی. دارم متمرکز میشم که کارهای بالینی تز رو انجام بدم. پر کارم و خدا رو شکر این روزها پر بار میگذره.


حوصله نوشتن ندارم.

مشاهده یادداشت خصوصی


برای خودم

مشاهده یادداشت خصوصی


مثل ماهی

روزها مثل ماهی از دستم در میرن و من هیچ کاری نمیکنم. همه جور کاری میکنم جز تموم کردن کار اصلی.